Image

Loading

CÙNG HỌC TIẾNG NHẬT

Đăng Nhập | Đăng Ký

© 2021 CÙNG HỌC TIẾNG NHẬT

Đề Số: 008

Thông Tin Bài Thi

Tổng Thời Gian: 105 phút Số Câu: 91 Số Điểm: 180
TỪ VỰNG – CHỮ HÁN 25 35 40
NGỮ PHÁP – ĐỌC HIỂU 50 32 80
NGHE HIỂU 30 24 60
Trên 90 điểm: đạt

Danh Sách Bài Thi