Image

Loading

CÙNG HỌC TIẾNG NHẬT

Đăng Nhập | Đăng Ký

© 2021 CÙNG HỌC TIẾNG NHẬT

Đề Số: 010

Thông Tin Bài Thi

Tổng Thời Gian: 125 phút Số Câu: 98 Số Điểm: 180
TỪ VỰNG – CHỮ HÁN 30 35 40
NGỮ PHÁP – ĐỌC HIỂU 60 35 80
NGHE HIỂU 35 28 60
Trên 90 điểm: đạt

Danh Sách Bài Thi